Inscenizacja bitwy pod Trenton 2019

fot. Marek Cywiński